E-Ticaret Sitelerinde 4P Kuralı

Günümüz dünyasında hem mobil cihazlardan hem de bilgisayardan erişebileceğimiz onlarca e-ticaret sitesi mevcuttur. İnsanların yaya yürüme yerine atları ve daha sonra arabaları icat edip son olarak ise uçakları kullandığı dünyada bu tembelleşme sürecine, ticarette ortak olmuştur. Önceden mağaza mağaza gezip istediği ürünü çok detaylı bir şekilde inceleyen kişiler yerlerini oturduğu yerden alışveriş yapan e-ticaret bağımlılarına bırakmıştır. İnternet aleminde en çok ziyaret edilen site topluluklarından biri olan e- ticaret siteleri gün geçtikçe kendilerine yeni yoldaşlar eklemeye devam ediyor. Bunun nedeni kuşkusuz insanların çeşitli sebeplerinden dolayı evden çıkmamaları ve alışveriş ihtiyaçlarında bir azalma olmaması ile birlikte e-ticaret sitelerinde 4p kuralı​ ​​​​​​ uygulanması ve bu kuralın halkı cezbediyor olması yatmaktadır.

E-Ticaret Nedir?

İnsanların her şeyi ile ilgilenen internet, ticaret ve insanların alışveriş ihtiyacına da el atmıştır. Alışveriş adına birçok site açılmış, müşterileri cezbetmek amacı ile birçok kampanya ve indirim yapılmış ve insanların her alışveriş ihtiyacını karşılamayı amaçlamışlardır.

E-ticaret, ürünün internet üzerinden kullanıcıya satılması durumu ile açıklanabilir. Alınan yiyecek ve içecek ürünleri, sıfır ve ikinci el taşıt, konut, kitap, elektronik aletler gibi eşyalar ve internetten videolu özel ders satın alma gibi hizmetlerin hepsi E-ticaret kapsamına girer. İnterneti olan her bireyin e-ticareti kullanabilmesi ve ürünün kolay taşınma yolları olması e-ticaretin bu kadar yayılmasında katkı sağlayan durumlardandır.

E-Ticaret 4P Kuralı Nedir?

E-ticaret sitelerinde müşteriyi cezbetme ve müşteriyi bağlama konusunda kullandıkları belli başlı kurallar vardır. Bu kurallar 4P kuralı olarak adlandırılır ve popüler olan her e-ticaret sitesi bu kuralları kullanır. E-ticaret sitelerinde 4p kuralı popüler olan ve yükselmeyi amaçlayan her e-ticaret sitesinin kullanması gereken bir takım kuraldır. Bu 4P kuralı şu kavramların birleşmesidir:

  • Product (Ürün)
  • Pricing (Fiyat)
  • Place (Dağıtım)
  • Promotion (Tutundurma)

Bu sayılan kavramların İngilizce tercümesinde tüm kelimelerin baş harflerinin ” P ” harfi ile başlaması 4P kuralının isminin oluşmasını sağlamaktadır.

Günümüzde 4P kuralı gelişmiş e-ticaret firmalarının temelini oluştururken yeni açılacak ve yükselme amacı içeren e-ticaret sitelerinin de olmazsa olmazı olmuştur.

Product (Ürün) E-ticaret sitelerinde 4P kuralı o e-ticaret sitesinin temelini oluşturduğu gibi bu 4P kuralının temelini oluşturan nitelikte Product yani Ürün’dür.

Ürün e-ticaret sitesinin ürettiği, satılmak üzere satın aldığı, geliştirdiği ve satışa koyduğu nesnedir. Ürün kaliteli ve nitelikli olmasının yanında hizmet olarak da karşımıza çıkar.

Ürünü oluşturmak için öncelikle hammaddeye ihtiyaç duyulur. Bu hammadde ürünün fiyatı, kalitesi ve derecesi gibi birçok niteliğini ele alır. Bir e-ticaret sitesi ürünlerinin tutulmasını istiyorsa ürettiği ürünü kaliteli hammadde kullanarak üretmeli veya satılmak üzere satın aldığı hammadde ve ürünü kaliteli seçmelidir.

Günümüzde insanlar para verdikleri her şeyden çokça bir şey avcılar escort
istemekte o şeyin her şeye dayanmasını beklemekte olmaktadır. İnsanların yani olası müşterilerin bu beklentilerini boşa çıkarmak e-ticaret sitesi üzerinde kötü izlenim bırakacağı gibi o e-ticaret sitesini büyük zararlara sokabilir. O yüzden güvenilir kişilerden güvenilir hammadde ve ürün tahsil etmek bir e-ticaret sitesi için büyük önem teşkil etmektedir.

E-Ticaret Sitelerinde 4P Kuralı
E-Ticaret Sitelerinde 4P Kuralı

Pricing (Fiyat)

4P kuralının 2. P’si olan Pricing yani Fiyat, bir e-ticaret sitesinin herhangi bir ürüne koymuş olduğu fiyattır. Fiyatı ürünü satan e-ticaret sitesi belirler ve herhangi bir yasal zorunluluk dışında istediği fiyatı koyabilir.

En başarılı e-ticaret firmaları kaliteli ürünü olabildiğince düşük fiyata satmayı amaçlayan firmalardır. Bunun nedeni dünya nüfusunun çoğunun maddi yetersizlikler içinde olmasıdır. Eğer bir e-ticaret sitesi halkın her kesimine hitap etmek istiyorsa çok kar etmeyen fiyatları halka sunmalı ve halkın beğenisini toplamalıdır. Halk iyi ürünü ucuz fiyata almak ister bunu hiçbir e-ticaret firması aklından çıkarmamalıdır.

Fiyat konusunda e-ticaret firmalarının serbest olması yani bir ürüne koyacağı fiyatı o e-ticaret sitesinin kendisi belirlemesi, e-ticaret siteleri arasındaki rekabeti arttırır. Halk aynı ürüne konmuş en az fiyata sahip olan e-ticaret sitesinden alışverişini yapmak ister. Bunun bilincinde olan e-ticaret siteleri enflasyonu, zamları, para değerlerini, ve rakip firmaların fiyatlarını yakından takip eder ve her irili ufaklı gelişmelerden haberdar olur. Fiyat, e-ticaret sitelerinde 4p kuralı kapsamında halkı en çok cezbeden unsurdur.

Place (Dağıtım)

Ürün ve fiyat unsurlarından sonra e-ticaret sitelerinde 4p kuralı sonraki adımı Place yani Dağıtım’dır. En az ürün ve fiyat kadar önemli olan bu unsur, tüketicinin e-ticaret sitesinden aldığı ürünü tüketiciye ulaştırması anlamına gelmektedir. Bu ulaştırmadan tüketicinin yaptığı e-ticaret sitesi sorumludur ve satın alınan ürünün sorunsuz ve hızlı bir şekilde tüketiciye ulaşması tüketici açısından çok önemlidir.

E-ticaret sitesinin anlaşmış olduğu kargo şirketi ile normalden daha ucuz ve sıkıntısız bir şekilde ürünler alıcıya gönderilirken müşteriyi de ürünün fiyatı ucuzlatılmış kargo masrafı eklenerek avcılar escort bayan 
söylenir. Bu durumu e-ticaret firması müşteriye kargo bedava olarak söyler ve bu unsur müşteriyi sevindirir. Ancak bazı e-ticaret firmaları ürün ulaştırmayı müşterinin eline bırakarak müşterinin hangi taşıma firması ile ürün taşıyacağına müşterinin karar vermesini ister. Müşteri ise kendine en çok uyan taşıma şirketini seçerek ürünün kendisine getirilmesini sağlar.

Promotion (Tutundurma)

Promotion yani Tutundurma ilkesi e-ticaret sitelerinde 4p kuralı unsurunun son ilkesi olup diğer üç ilkenin başarı ile gerçekleştirilmesine bağlı olarak gelişir. Tutundurma, e-ticaret sitesinden alışveriş yapan müşterilerin sürekli olarak aynı e-ticaret sitesini seçmesi, o e-ticaret sitesinde satılan bir escort avcılar
ürünün on binlerce satması ve sürekli müşterilerinin bulunması anlamına gelmektedir.

Bahsedildiği üzere Tutundurma olayının gerçeklemesi için ondan önceki üç temel unsurun yerine getirilmesi lazımdır. Tutundurma işlemi bir e-ticaret firmasının ulaşabileceği en üst seviyelerden biri olmakla beraber firmanın en büyük övünç kaynağıdır.